Stängd utlysning

17 augusti - 20 september 2022

Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning, som syftar till att stödja forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa.

Notera att du kan söka detta bidrag även om du lämnar in en ansökan om projektbidrag i någon av vårens stora utlysningar. Du kommer dock inte kunna beviljas flera bidrag om ansökningarna rör samma projektidéer.

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Konstnärlig forskning, Utvecklingsforskning

Inriktning: Pandemier och effekter på samhälle och folkhälsa

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 700 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: April 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl. 14.00) – 20 september 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Februari 2023

Att notera:

  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.
  • Du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Från 2022 finns det riktlinjer för studieregistrering och resultatrapportering för de kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar. Det innebär att information om studien ska registreras i ett publikt studieregister och att en resultatsammanfattning ska publiceras i registret. Mer information finns på Vetenskapsrådets webbplats Öppnas i nytt fönster.
  • Läs vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.