Beslut publicerat

08 juni 2020

Totalt beviljat belopp: 115 500 000 kronor

Internationell postdok

I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 38 av 155 ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 115 miljoner kronor för perioden 2020-2022.

Beslut publicerat 14:00 08 juni 2020

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader per kön

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade


Beviljandegrad

Kvinnor

81

19

23 %

Män

74

19

26 %

Totalt

155

38

25 %Beviljandegrader per ämnesområde

Ämnesområden

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

51

11

22 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

55

14

25 %

Medicin och hälsa

46

11

24 %

Konstnärlig forskning

2

2

100 %

Utbildningsvetenskap

1

-

-

Totalt

155

38

25 %

Bidragsbelopp

Bidragsbelopp per kön

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

58 800 000

Män

56 700 000

Totalt

115 500 000

Bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp

Humaniora och samhällsvetenskap

33 600 000

Konstnärlig forskning

5 250 000

Medicin och hälsa

33 600 000

Naturvetenskap och teknikvetenskap

43 050 000

Totalt

115 500 000

Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

9

27 300 000

Karolinska Institutet

6

18 900 000

Göteborgs universitet

6

16 800 000

Lunds universitet

5

14 700 000

Kungliga tekniska högskolan

3

9 450 000

Chalmers tekniska högskola

2

6 300 000

Stockholms universitet

1

3 150 000

Sveriges lantbruksuniversitet

1

3 150 000

Linköpings universitet

1

3 150 000

Malmö universitet

1

3 150 000

Mittuniversitetet

1

3 150 000

Högskolan i Borås

1

3 150 000

Linnéuniversitetet

1

3 150 000

Total

38

115 500 000

Värdland

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Österrike

2

2

100 %

Japan

1

1

100 %

Finland

3

2

67 %

Australien

4

2

50 %

Norge

7

3

43 %

Frankrike

8

3

38 %

Nederländerna

8

3

38 %

Belgien

4

1

25 %

Schweiz

4

1

25 %

Storbritannien och Nordirland

21

5

24 %

Kanada

9

2

22 %

USA

39

8

21 %

Danmark

16

3

19 %

Tyskland

13

2

15 %

Övriga

12

-

-

Totalt

155

38

25%

* De sökande kan välja fler än ett värdland. Tabellen listar det primära värdlandet

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 20 maj 2020

Uppdaterad den 09 juni 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. 33 miljoner till forskning om coronavirus och covid-19

    Vetenskapsrådet har fattat beslut i utlysningen av projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt 23 forskare får dela på 33 miljoner kronor under 2020.

  2. Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt beviljar vi 23 av 255 ansökningar och drygt 33 miljoner kronor för år 2020.

  3. Tage Erlanders gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Beth Parker vid Guelph University, Canada, blir 2021 års innehavare av Tage Erlanders gästprofessur.