Stängd utlysning

15 januari - 18 februari 2020

Internationell postdok

Vårens utlysning.
Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer.

Stödform: Karriärstöd

Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning: Fri

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 18-36 månader

Bidragsbelopp: 1 050 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Juli 2020

Ansökningsperiod: 15 januari 2020 (kl. 14.00) – 18 februari 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av juni

Att notera:

Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen