Beredningsgrupper

Vetenskapsrådets beredningsgrupper bedömer och prioriterar cirka 6000 ansökningar varje år utifrån vetenskaplig kvalitet och de sökandes kompetens. Grupperna består av cirka 900 aktiva forskare med expertis inom olika områden.

Obs! Beredningsgrupperna uppdateras efter hand.
Står det inte "2020" på sidan publiceras årets ledamöter vid ett senare tillfälle.