Beslut publicerat

06 november 2023

Totalt beviljat belopp: 183 640 351 kronor

Utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om ett antal utlysningar inom utbildningsvetenskap 2023. Totalt beviljar vi nästan 184 miljoner kronor för åren 2024–2027.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader: projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

186

18

10 %

Man

120

12

10 %

Totalt

306

30

10 %

Beviljandegrader: etableringsbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

15

2

13 %

Man

4

1

25 %

Totalt

19

3

16 %

Beviljandegrader: exploratory workshop

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

3

1

33 %

Man

6

4

67 %

Totalt

9

5

56 %

Beviljandegrader: nätverksbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

9

4

44 %

Man

4

1

25 %

Totalt

13

5

38 %

Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

97 070 335

1 448 811

Man

67 921 859

1 476 562

Totalt

164 992 194

1 460 108

Bidragsbelopp: etableringsbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

7 408 907

926 113

Man

3 991 000

997 750

Totalt

11 399 907

949 992

Bidragsbelopp: exploratory workshop

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

398 000

199 000

Man

1 022 000

170 333

Totalt

1 420 000

177 500

Bidragsbelopp: nätverksbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

4 631 250

385 938

Man

1 197 000

399 000

Totalt

5 828 250

388 550

 

Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare (alla bidragsformer)

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

7

25 196 855

Linköpings universitet

6

27 856 570

Karlstads universitet

5

9 456 000

Malmö universitet

4

20 597 472

Umeå universitet

4

15 980 907

Stockholms universitet

4

11 851 553

Uppsala universitet

3

17 683 696

Örebro universitet

3

16 285 922

Södertörns högskola

2

11 906 442

Lunds universitet

2

11 484 000

Högskolan i Gävle

1

5 989 934

Linnéuniversitetet

1

5 869 000

Högskolan Väst

1

3 482 000

Totalt

43

183 640 351

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism