Stängd utlysning

15 mars - 18 april 2023

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder. Bidraget ska ge möjlighet till att etablera eller vidareutveckla ett nätverk kring ett specificerat forskningsområde, där både seniora och juniora forskare från de ingående forskningsmiljöerna deltar. Ett syfte kan vara att utforska möjligheter att skriva gemensamma ansökningar och söka internationella medel för att fördjupa internationell samverkan.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utbildningsvetenskap 

Inriktning: Fritt inom utbildningsvetenskap

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 4 andra forskare, varav minst 1 ska vara verksam vid ett utländskt lärosäte, ska bjudas in att medverka i ansökan. Medverkande forskare ska företräda forskargrupper vid sina respektive lärosäten.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Max 400 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 15 mars 2023 (kl. 14.00) – 18 april 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2023

Att notera:

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom utbildningsvetenskap

ansokuv@vr.se

+46 (0)8 546 44 053

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..