Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Nätverksbidrag och exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

2023

Member

Organisation

Country

Knut Steinar Engelsen, chair

Western Norway University of Applied Sciences

Norway

Tina Bering Keiding

Aarhus University

Denmark

Berit Bungum

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Raili Hilden

University of Helsinki

Finland

Johan Korhonen

Åbo Akademi University

Finland

Anders Mörch

University of Oslo

Norway

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL