Beslut publicerat

01 december 2022

Totalt beviljat belopp: 199 830 000 kronor

Forskarskolor inom medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Forskarskolor inom allmänmedicin respektive Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar 2022. Totalt beviljar vi nästan 200 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrad: Forskarskolor inom allmänmedicin

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

1

1

100%


Beviljandegrad: Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

8

6

75%

 


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: Forskarskolor inom allmänmedicin (kronor)

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

14 830 000

2 966 000

Bidragsbelopp: Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar (kronor)

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

185 000 000

6 166 667


Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL