Beslut publicerat

01 december 2022

Totalt beviljat belopp: 199 830 000 kronor

Forskarskolor inom medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Forskarskolor inom allmänmedicin respektive Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar 2022. Totalt beviljar vi nästan 200 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrad: Forskarskolor inom allmänmedicin

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

1

1

100%


Beviljandegrad: Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

8

6

75%

 


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: Forskarskolor inom allmänmedicin (kronor)

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

14 830 000

2 966 000

Bidragsbelopp: Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar (kronor)

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

185 000 000

6 166 667


Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Medicin och hälsa

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom medicin och hälsa beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ...

  2. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  3. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.