Beslut publicerat

01 december 2022

Totalt beviljat belopp: 199 830 000 kronor

Forskarskolor inom medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Forskarskolor inom allmänmedicin respektive Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar 2022. Totalt beviljar vi nästan 200 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrad: Forskarskolor inom allmänmedicin

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

1

1

100%


Beviljandegrad: Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

8

6

75%

 


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: Forskarskolor inom allmänmedicin (kronor)

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

14 830 000

2 966 000

Bidragsbelopp: Forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar (kronor)

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

185 000 000

6 166 667


Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

  2. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  3. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

    Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

Till toppen