Stängd utlysning

17 augusti - 20 september 2022

Forskarskolor inom allmänmedicin

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningskompetensen inom primärvården i Sverige. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Allmänmedicin

Söks av: Organisation (svenskt universitet eller högskola). En koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan av den som är ansvarig för organisationens ansökningar

Medverkande forskare: Minst ytterligare två lärosäten medverka i ansökan (max 10 organisationer). En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: 4-5 år

Bidragsbelopp: Max 3 000 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Totalt ca 34 miljoner kronor. Upp till tre forskarskolor kan komma att beviljas. 

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl. 14.00) – 20 september 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..