Beslut publicerat

30 november 2023

Totalt beviljat belopp: 18 600 000 kronor

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen av projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR). Totalt beviljar vi nästan 19 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Totalt har 17 projekt som involverar 93 partners från 23 olika länder rekommenderats finansiering av JPIAMR. Vetenskapsrådets beslut rör deltagarna från Sverige.

Läs mer om projekten på JPIAMR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism