Beslut publicerat

26 oktober 2023

Totalt beviljat belopp: 36 667 000 kronor

Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag och bidrag för internationell postdok inom konstnärlig forskning 2023. Totalt beviljar vi nästan 37 miljoner kronor för åren 2024–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader: projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

37

5

14%

Man

28

4

14%

Totalt

65

9

14%

Beviljandegrader: internationell postdok

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

4

1

25 %

Man

0

0

0%

Totalt

4

1

25 %


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

19 478 000

1 298 533

Man

13 589 000

1 358 900

Totalt

33 067 000

1 322 680

Bidragsbelopp: internationell postdok

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

3 600 000

1 200 000

Man

0

0

Totalt

3 600 000

1 200 000


Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

1

4 500 000

Kungl. Konsthögskolan

1

4 497 000

Institutet för Framtidsstudier (IF)

1

4 494 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

4 482 000

Uppsala universitet

1

4 377 000

Stockholms konstnärliga högskola

2

7 043 000

Konstfack

1

3 095 000

Linnéuniversitetet

1

2 679 000

Malmö universitet

1

1 500 000

Totalt

10

36 667 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen