Stängd utlysning

01 februari - 07 mars 2023

Projektbidrag inom konstnärlig forskning

Syftet med projektbidraget är att stödja forskning på konstnärlig grund. Du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Stödform: Projektstöd

Område/inriktning: Konstnärlig forskning 

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 500 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 1 februari 2023 (kl. 14.00) – 7 mars 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av oktober 2023

Att notera:

Digitalt informationmöte

9 februari 2023 kl. 13.00–14.30

Vi presenterar bidragsformen och ger dig som sökande möjlighet att ställa frågor om utlysningen och ansökan.

Mer information och anmälan Öppnas i nytt fönster.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..