Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådets stödjer praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom konstnärlig forskning. På denna sida hittar du nyheter och publikationer relaterade till konstnärlig forskning. Här kan du också läsa om de projekt vi finansierar.

Forskning genom praktiker från det konstnärliga fältet

Konstnärlig forskning är ett brett och varierat kunskapsområde med sin grund i de utforskande och erfarenhetsbaserade praktiker som utvecklats inom det konstnärliga fältet.

Forskningsresultaten gestaltas i både konstnärliga verk och textbaserade metareflektioner. Konstnärlig forskning ger kunskap om och utvecklar komplexa skapande processer; den prövar och vidareutvecklar metoder, teoretiska begrepp och materialiteter; den undersöker och fördjupar förståelsen av konstens fältspecifika möjligheter och utmaningar, samt hur konsten, ofta i samverkan med andra discipliner, bidrar till en ökad kunskap om de stora samhälleliga frågorna.


Exempel på forskning vi finansierar


Projekt inom konstnärlig forskning finansierade av Vetenskapsrådet


Evenemang, nyheter och rappporter om konstnärlig forskning

Evenemang
20 mars 2024
Temadag om konstnärlig forskningsfinansiering
Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning bjuder in övriga forskningsfinansiärer till dialog om forskningsfinansiering och stödformer inom området konstnärlig, praktikbaserad och tvärvetens...
Nyhet
21 december 2023
Så blev finansieringsåret 2023
I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats...
26 januari 2023
Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning
Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren...
Nyhet
25 augusti 2022
”Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”
Nu har vi öppnat upp för möjligheten att kommentera den första av de forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.
Nyhet
6 april 2022
Lämna förslag på programpunkter till symposium om konstnärlig forskning 2022
Du som forskar inom konstnärlig och praktikbaserad forskning är nu välkommen att lämna förslag på presentationer till årets symposium för konstnärlig forskning...
29 januari 2019
Forskningsöversikt 2019 Konstnärlig forskning
Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande fem till tio åren...
17 maj 2018
Reformer inom forskning och forskarutbildning 1990–2017
Forskning och högre utbildning tillmäts en allt större betydelse för Sveriges möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen och därmed för landets välstånd och allmänna utveckling...
Visa fler

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Temadag om konstnärlig forskningsfinansiering

    Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning bjuder in övriga forskningsfinansiärer till dialog om forskningsfinansiering och stödformer inom området konstnärlig, praktikbaserad och tvärvetenskaplig forskning.

  2. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet vänder sig till dig som ansöker om bidrag och till administrerande personal. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

  3. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

Till toppen