Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådets stödjer praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom konstnärlig forskning. På denna sida hittar du nyheter och publikationer relaterade till konstnärlig forskning. Här kan du också läsa om de projekt vi finansierar.

Forskning genom praktiker från det konstnärliga fältet

Konstnärlig forskning är ett brett och varierat kunskapsområde med sin grund i de utforskande och erfarenhetsbaserade praktiker som utvecklats inom det konstnärliga fältet.

Forskningsresultaten gestaltas i både konstnärliga verk och textbaserade metareflektioner. Konstnärlig forskning ger kunskap om och utvecklar komplexa skapande processer; den prövar och vidareutvecklar metoder, teoretiska begrepp och materialiteter; den undersöker och fördjupar förståelsen av konstens fältspecifika möjligheter och utmaningar, samt hur konsten, ofta i samverkan med andra discipliner, bidrar till en ökad kunskap om de stora samhälleliga frågorna.

 

Projekt inom konstnärlig forskning finansierade av Vetenskapsrådet


Evenemang, nyheter och rappporter om konstnärlig forskning

Evenemang
1 mars 2023
Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme
Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme...
Evenemang
9 februari 2023
Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning
Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.
Evenemang
31 januari 2023
Release för forskningsöversikt i konstnärlig forskning
Kommittén för konstnärlig forskning bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Endast personlig inbjudan gäller.
26 januari 2023
Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning
Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren...
Nyhet
25 augusti 2022
”Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”
Nu har vi öppnat upp för möjligheten att kommentera den första av de forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.
Nyhet
6 april 2022
Lämna förslag på programpunkter till symposium om konstnärlig forskning 2022
Du som forskar inom konstnärlig och praktikbaserad forskning är nu välkommen att lämna förslag på presentationer till årets symposium för konstnärlig forskning...
Nyhet
17 november 2021
Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022
Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.
29 januari 2019
Forskningsöversikt 2019 Konstnärlig forskning
Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande fem till tio åren...
17 maj 2018
Reformer inom forskning och forskarutbildning 1990–2017
Forskning och högre utbildning tillmäts en allt större betydelse för Sveriges möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen och därmed för landets välstånd och allmänna utveckling...
Visa fler

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser ...

  2. Release för forskningsöversikt i konstnärlig forskning

    Kommittén för konstnärlig forskning bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Endast personlig inbjudan gäller.

  3. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.