Vetenskapsrådets forskningsfinansiering i siffror

Du kan själv ta fram statistik om vår forskningsfinansiering. Vi har sammanställt en omfattande excelfil med data om de flesta ansökningar vi har berett och beslutat om de senaste nio åren. Det handlar om cirka 51 300 ansökningar som kan kombineras med 19 olika parametrar.

Med hjälp av excelfilen kan du till exempel ta fram siffror på hur många kvinnor respektive män som har sökt bidrag inom ett visst ämnesområde eller lärosäte, hur stor beviljandegraden var inom ett visst ämnesområde eller hur mycket pengar som beviljades till olika lärosäten under olika år. Du kan också kombinera flera parametrar för att ta fram mer specifika uppgifter.

På den här sidan kan du läsa mer om vad olika parametrar betyder och få tips på hur de kan kombineras. För dig som inte är van excelanvändare har vi tagit fram instruktionsfilmer med exempel på hur du kan ta fram statistik.

Exempel på diagram du kan ta fram

Beviljandegrad per ämnesområde

Diagram som visar beviljandegraden per ämnesområde 2019-2023.

Klicka på bilden för att göra den större.

Beviljandegrad för fria projektbidrag och etableringsbidrag, genomsnitt 5 år (2019–2023).

H = humaniora; KF = konstnärlig forskning; LV = Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin; MH = medicin och hälsa; N = naturvetenskap; S = samhällsvetenskap, T = teknikvetenskap; UV = utbildningsvetenskap

Antal ansökningar om fria projektbidrag och etableringsbidrag per beslutande organ

Diagram som visar antal ansökningar om fria projektbidrag och etableringsbidrag per beslutande organ och år.

Klicka på bilden för att göra den större.

Antal inkomna ansökningar för fria projektbidrag och etableringsbidrag per beslutande organ och år. HS=humaniora och samhällsvetenskap; KF=konstnärlig forskning; MH=medicin och hälsa; NT=naturvetenskap och teknikvetenskap; UF=utvecklingsforskning; UV=utbildningsvetenskap.

Beviljade medel per medelsförvaltare

Diagram som visar beviljade medel per medelsförvaltare.

Klicka på bilden för att göra den större.

Beviljade medel per medelsförvaltare, genomsnitt 5 år (2019–2023).
Under Övriga lärosäten sammanfattas alla lärosäten med ett genomsnitt under 200 Mkr.

Beviljade medel per forskningsområde

Diagram över beviljade medel per forskningsområde.

Klicka på bilden för att göra den större.

Summa av beviljade medel per forskningsområde enligt högsta nivå av den i ansökan angivna SCB-koden per år.

 1. Beviljandegrad

  Beviljandegrad per ämnesområde

  Diagram som visar beviljandegraden per ämnesområde 2019-2023.

  Klicka på bilden för att göra den större.

  Beviljandegrad för fria projektbidrag och etableringsbidrag, genomsnitt 5 år (2019–2023).

  H = humaniora; KF = konstnärlig forskning; LV = Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin; MH = medicin och hälsa; N = naturvetenskap; S = samhällsvetenskap, T = teknikvetenskap; UV = utbildningsvetenskap

 2. Ansökningar

  Antal ansökningar om fria projektbidrag och etableringsbidrag per beslutande organ

  Diagram som visar antal ansökningar om fria projektbidrag och etableringsbidrag per beslutande organ och år.

  Klicka på bilden för att göra den större.

  Antal inkomna ansökningar för fria projektbidrag och etableringsbidrag per beslutande organ och år. HS=humaniora och samhällsvetenskap; KF=konstnärlig forskning; MH=medicin och hälsa; NT=naturvetenskap och teknikvetenskap; UF=utvecklingsforskning; UV=utbildningsvetenskap.

 3. Medelsförvaltare

  Beviljade medel per medelsförvaltare

  Diagram som visar beviljade medel per medelsförvaltare.

  Klicka på bilden för att göra den större.

  Beviljade medel per medelsförvaltare, genomsnitt 5 år (2019–2023).
  Under Övriga lärosäten sammanfattas alla lärosäten med ett genomsnitt under 200 Mkr.

 4. Forskningsområden

  Beviljade medel per forskningsområde

  Diagram över beviljade medel per forskningsområde.

  Klicka på bilden för att göra den större.

  Summa av beviljade medel per forskningsområde enligt högsta nivå av den i ansökan angivna SCB-koden per år.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

 1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

  Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

 2. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

  I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.

 3. Årsredovisning 2023