Beslut publicerat

09 december 2020

Totalt beviljat belopp: 10 630 654 Kronor

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed). Totalt beviljar vi nästan 11 miljoner kronor för åren 2021–2023.

Beslut publicerat 14:00 09 december 2020

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 15 oktober 2020

Uppdaterad den 09 december 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  2. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden

  3. Konstnärlig forskning