Beslut publicerat

20 september 2023

Totalt beviljat belopp: 98 719 789 kronor

Bidrag till forskningsmiljö om brottslighet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö om brottslighet. Totalt beviljar vi nästan 99 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

5

2

40 %

Man

9

5

56 %

Totalt

14

7

50 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

18 943 003

2 367 875

Man

79 776 786

2 849 171

Totalt

98 719 789

2 742 216

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Malmö universitet

2

26 165 695

Linnéuniversitetet

1

17 727 000

Göteborgs universitet

1

17 339 000

Institutet för Framtidsstudier (IF)

1

16 960 000

Linköpings universitet

1

13 005 786

Karolinska Institutet

1

7 522 308

Totalt

7

98 719 789


Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Victoria Basham, professor i internationella relationer, vid universitet i Cardiff, Storbritannien, blir 2026 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

  2. Olof Palmes gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Roland Bleiker, professor i internationella relationer, vid universitet i Queensland, Australien, blir 2026 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur.

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Wendy Lower, John K. Roth professor i historia vid Claremont McKenna College, USA, beviljas gästforskarbidrag inom Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2024.