Stängd utlysning

01 februari - 07 mars 2023

Bidrag till forskningsmiljö om brottslighet

Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom brottslighet är att skapa mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett vanligt projekt och att skapa långsiktighet. Det söks av en konstellation av flera forskare från olika lärosäten och/eller ämnen, nationellt eller internationellt, som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt. Forskningen kan omfatta såväl lokala och nationella förhållanden som internationella jämförelser.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning 

Inriktning: Forskning om brottslighet

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 2 och upp till 6 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 4-6 år

Bidragsbelopp: Minst 1 500 000 kronor per år, max 3 000 000 kronor per år

Budgetram: Upp till 20 miljoner kronor per år i 6 år.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 1 februari 2023 (kl. 14.00) – 7 mars 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2023

Att notera:

Kontakt

Telefonen är bemannad helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid

ansoknfp@vr.se

08-546 44 048

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.