Beslut publicerat

26 september 2018

Totalt beviljat belopp: 26 100 000

Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för projektbidrag inom konstnärlig forskning 2018. Totalt beviljar vi över 26 miljoner kronor för åren 2019–2021.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

33

5

15 %

Män

23

1

4 %

Totalt

56

6

11 %
Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

22 434 000

1 495 600

Män

3 666 000

1 222 000

Totalt

26 100 000

1 450 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

 Konstfack1

5 121 000

Göteborgs universitet

1

5 034 000

Kungl. Konsthögskolan

1

4 899 000

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

1

4 173 000

Lunds universitet

1

3 666 000

Stockholms konstnärliga högskola

1

3 207 000

Totalt

6

26 100 000

 

Vad händer efter beslut?
 

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser ...

  2. Release för forskningsöversikt i konstnärlig forskning

    Kommittén för konstnärlig forskning bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Endast personlig inbjudan gäller.

  3. Konstnärlig forskning

    Vetenskapsrådets stödjer praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom konstnärlig forskning. På denna sida hittar du nyheter och publikationer relaterade till konstnärlig forskning. Här kan du också läsa om de projekt vi finansierar.