Beslut publicerat

26 september 2018

Totalt beviljat belopp: 26 100 000

Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för projektbidrag inom konstnärlig forskning 2018. Totalt beviljar vi över 26 miljoner kronor för åren 2019–2021.

Beslut publicerat 14:00 26 september 2018

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

33

5

15 %

Män

23

1

4 %

Totalt

56

6

11 %
Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

22 434 000

1 495 600

Män

3 666 000

1 222 000

Totalt

26 100 000

1 450 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

 Konstfack1

5 121 000

Göteborgs universitet

1

5 034 000

Kungl. Konsthögskolan

1

4 899 000

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

1

4 173 000

Lunds universitet

1

3 666 000

Stockholms konstnärliga högskola

1

3 207 000

Totalt

6

26 100 000

 

Vad händer efter beslut?
 

Publicerad den 06 september 2018

Uppdaterad den 21 mars 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  2. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden

  3. Konstnärlig forskning