Beslut publicerat

26 september 2018

Totalt beviljat belopp: 26 100 000

Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för projektbidrag inom konstnärlig forskning 2018. Totalt beviljar vi över 26 miljoner kronor för åren 2019–2021.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

33

5

15 %

Män

23

1

4 %

Totalt

56

6

11 %
Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

22 434 000

1 495 600

Män

3 666 000

1 222 000

Totalt

26 100 000

1 450 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

 Konstfack1

5 121 000

Göteborgs universitet

1

5 034 000

Kungl. Konsthögskolan

1

4 899 000

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

1

4 173 000

Lunds universitet

1

3 666 000

Stockholms konstnärliga högskola

1

3 207 000

Totalt

6

26 100 000

 

Vad händer efter beslut?
 

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021/2022

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. Åtta av de drygt 40 områdena i inventeringen har placerats i kategori A1, ...

  2. Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 10 av 33 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 34 miljoner kronor för perioden 2022-2025.

  3. Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)

    I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 14 av 62 ansökningar. Totalt har vi beviljat 48 miljoner kronor för perioden 2022-2025.