Beslut publicerat

06 november 2023

Totalt beviljat belopp: 95 224 741 kronor

Bidrag till forskningsmiljö om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser. Totalt beviljar vi dryg 95 miljoner kronor för åren 2023–2028.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

29

4

14 %

Man

23

2

9 %

Totalt

52

6

12 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

63 886 778

2 903 944

Man

31 337 963

2 848 906

Totalt

95 224 741

2 885 598

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Malmö universitet

2

31 337 963

Linköpings universitet

1

17 874 000

Institutet för Framtidsstudier (IF)

1

17 389 002

Kungliga Tekniska högskolan

1

16 889 508

Södertörns högskola

1

11 734 268

Totalt

6

95 224 741

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen