Beslut publicerat

25 november 2021

Totalt beviljat belopp: 147 450 000

Rådsprofessor inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till Rådsprofessor inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2021. Totalt beviljas mer än 147 miljoner kronor för åren 2021-2030.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

9

1

11%

Män

48

2

4%

Totalt

57

3

5%


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

50 000 000

5 000 000

Män

97 450 000

4 872 500

Totalt

147 450 000

4 915 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

1

50 000 000

Naturhistoriska riksmuseet

1

50 000 000

Chalmers tekniska högskola

1

47 450 000

Totalt

3

147 450 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL