Beslut publicerat

21 december 2023

Totalt beviljat belopp: 7 200 000 kronor

Projektbidrag för internationella forskningssamarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA) 2023. Totalt beviljar vi mer än 7 miljoner kronor för åren 2024–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL