Stängd utlysning

28 mars - 07 juni 2023

Projektbidrag för internationella forskningssamarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

Syftet med bidraget är att stödja internationella forskningssamarbeten om grafen. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 13 länder som deltar i FLAG-ERA-utlysningen.

Stödform: Projektstöd

Område: Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: FLAG-ERA: Grafen-grundforskning

Söks av: Enskild forskare

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Max totalt 3 600 000 kronor per projekt för svenskt deltagande.

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Utlysningen stänger:
För konsortieansökan till FLAG-ERA: 1 juni 2023 (kl. 17.00 CEST)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 7 juni 2023 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av december 2023

Att notera:

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..