Beslut publicerat

01 november 2018

Totalt beviljat belopp: 196 185 825 kr

Utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utbildningsvetenskap 2018. Totalt beviljar vi drygt 196 miljoner kronor för åren 2018–2022.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

 Beviljandegrader totalt

Projektbidrag och nätverksbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

145

21

14 %

Män

100

15

15 %

Totalt

245

36

15 %

 

Forskarskolor
Sökande*Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad
Totalt

3

3

100 %

*Bidrag till forskarskolor söks av organisationer. Andel kvinnor och män bland sökande kan därför inte redovisas. 

Beviljandegrader per bidrag

Projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

139

20

14 %

Män

95

13

14 %

Totalt

234

33

14 %


Nätverksbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

6

1

17 %

Män

5

2

40 %

Totalt

11

3

27 %

   

Bidragsbelopp totalt

Projektbidrag och nätverksbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

107 595 430

1 397 343

Män

59 653 397

1 242 779

Totalt

167 248 827

1 337 991

 

Forskarskolor

Sökande*

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Totalt

28 936 998

2 411 417

*Bidrag till forskarskolor söks av organisationer. Andel kvinnor och män bland sökande redovisas därför inte.

Bidragsbelopp per bidrag

Projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

106 398 970

1 437 824

Män

57 321 237

1 364 791

Totalt

163 720 207

1 411 381


Nätverksbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

1 196 460

398 820

Män

2 332 160

388 693

Totalt

3 528 620

392 069

   

Medelsförvaltare

Tabellen visar de 11 medelsförvaltare som beviljats mest medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

projekt- och nätverksbidrag

Antal

beviljade forskarskolor

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

6

2

53 764 493

Umeå universitet

7

0

34 771 457

Uppsala universitet

5

0

20 657 870

Stockholms universitet

4

0

20 650 411

Högskolan Dalarna

2

0

11 805 965

Linköpings universitet

2

0

11 333 354

Högskolan Väst

2

0

8 662 709

Gymnastik och idrottshögskolan, GIH

0

1

6 244 747

Karolinska institutet, KI

1

0

6 000 000

Lunds universitet

1

0

5 952 181

Högskolan i Kristianstad

2

0

5 507 500

 

Vad händer efter beslut?  

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Forskarskolor för lärare och förskollärare

Kerstin Nordstrand

kerstin.nordstrand@vr.se

+46 (0)8 546 44 326

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism