Stängd utlysning

07 mars - 10 april 2018

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidraget syftar till att stödja utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder. Bidraget ska ge möjlighet till att under en begränsad tid etablera eller vidareutveckla ett nätverk kring ett specificerat forskningsområde, där både seniora och juniora forskare från de forskningsmiljöer som ingår deltar. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Utbildningsvetenskap 

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst en och upp till fyra forskare, varav minst en ska vara verksam vid ett utländskt lärosäte, ska bjudas in att medverka i ansökan. Medverkande forskare ska företräda forskargrupper vid sina respektive lärosäten.

Bidragstid

1-3 år

Bidragsbelopp

Max 400 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.