Beslut publicerat

30 november 2023

Totalt beviljat belopp: 122 600 000 kronor

Rådsprofessor inom medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för rådsprofessor inom medicin och hälsa. Totalt beviljar vi nästan 123 miljoner kronor för åren 2024-2031.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

16

1

6 %

Män

38

3

8 %

Totalt

54

4

7 %

Bidragsbelopp (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

32 000 000

4 000 000

Män

90 600 000

3 775 000

Totalt

122 600 000

3 831 250

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

2

62 200 000

Uppsala universitet

1

32 000 000

Göteborgs universitet

1

28 400 000

Totalt

4

122 600 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism