Stängd utlysning

18 januari - 21 februari 2023

Rådsprofessor inom medicin och hälsa

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Medicin och hälsa 

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 12 år sedan

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 8 år

Bidragsbelopp: 4 000 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 18 januari 2023 (kl. 14.00) – 21 februari 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2023

Att notera:

  • Du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad (som ska vara minst 50 procent av en heltidsanställning) är anpassad för forskningsprojektets genomförande. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.
  • Från 2022 finns det riktlinjer för studieregistrering och resultatrapportering för de kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar. Det innebär att information om studien ska registreras i ett publikt studieregister och att en resultatsammanfattning ska publiceras i registret. Mer information om riktlinjerna. Öppnas i nytt fönster.
  • Detta år omfattar utlysningen också särskilt stöd till området Psykiatri med inriktning psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri.
  • Ett bidrag kan komma att vigas åt en forskare som är kliniskt verksam, det vill säga innehar en klinisk tjänst (en anställning inom hälso- och sjukvården) om minst 20 procent, parallellt med sin forskningsverksamhet.
  • Läs här om vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus Öppnas i nytt fönster.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..