Beslut publicerat

06 december 2022

Totalt beviljat belopp: 35 250 000 kronor

Internationell postdok inom medicin och hälsa (höstens utlysning)

I höstens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 10 av 27 ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 35 miljoner kronor för perioden 2023-2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

10

3

30%

Män

17

7

41%

Totalt

27

10

37%
Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

10 350 000

Män

24 900 000

Totalt

35 250 000

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

4

13 800 000

Göteborgs universitet

2

7 200 000

Lunds universitet

2

7 200 000

Stockholms universitet

1

3 600 000

Uppsala universitet

1

3 450 000

Totalt

10

35 250 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

USA

11

8

73%

Frankrike

3

1

33%

Storbritannien och Nordirland

5

1

20%

Övriga

6

0

0%

Totalt

27

10

37%

* De sökande kan välja fler än ett värdland.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Medicin och hälsa

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom medicin och hälsa beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ...

  2. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  3. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.