Beslut publicerat

06 december 2022

Totalt beviljat belopp: 35 250 000 kronor

Internationell postdok inom medicin och hälsa (höstens utlysning)

I höstens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 10 av 27 ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 35 miljoner kronor för perioden 2023-2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

10

3

30%

Män

17

7

41%

Totalt

27

10

37%
Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

10 350 000

Män

24 900 000

Totalt

35 250 000

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

4

13 800 000

Göteborgs universitet

2

7 200 000

Lunds universitet

2

7 200 000

Stockholms universitet

1

3 600 000

Uppsala universitet

1

3 450 000

Totalt

10

35 250 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

USA

11

8

73%

Frankrike

3

1

33%

Storbritannien och Nordirland

5

1

20%

Övriga

6

0

0%

Totalt

27

10

37%

* De sökande kan välja fler än ett värdland.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Invigning av excellenscentret Livets kemiska mekanismer

    Den 12 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Livets kemiska mekanismer – ett tvärvetenskapligt center för forskning om livets kemi. På seminariet deltar bland andra Vetenskapsrådets huvudsekretera...

  2. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  3. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.