Beslut publicerat

15 april 2020

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. 25 av områdena i inventeringen har placerats i kategori A.

Beslut publicerat 14:00 15 april 2020

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

I behovsinventeringen kom 69 förslag in från forskare, universitet och högskolor samt myndigheter med forskningsuppdrag. Vissa av dem rör samma område och har därför bedömts tillsammans. Av de 25 områden som fick betyg A kategoriserades 10 som A1, 9 som A2 och 6 som A3.

Kategorin A1 innebär att området anses kunna bli en infrastruktur av nationellt intresse och är redo för utlysning. Detsamma gäller A2 med den skillnaden att RFI av strategiska eller ekonomiska skäl inte prioriterar området. Även de områden som kategoriseras som A3 ses som potentiella infrastrukturer av nationellt intresse, men i dessa fall bedöms områdena inte vara tillräckligt utvecklade för att lysas ut i nuläget. En beskrivning av betygen hittar du längst ner i listan med resultat.

Vi kommer att presentera beskrivningar av alla områden i kategori A i publikationen Resultat av behovsinventering, som är en bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen. Denna kommer under hösten, tillsammans med beslut om vilka nya områden som kommer att lysas ut 2021. Att ett område placerats i kategori A1 är en förutsättning, men inte en garanti, för att det ska ingå i kommande utlysning.

Även infrastrukturer med pågående bidrag som löper ut 2021 eller 2022 kommer enligt nuvarande planering att få söka medel i utlysningen.

Nästa behovsinventering planeras till hösten 2021.

Alla som skickat in förslag i behovsinventeringen kommer att få tillgång till yttrande inom kort.

Publicerad den 06 mars 2020

Uppdaterad den 16 april 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. 33 miljoner till forskning om coronavirus och covid-19

    Vetenskapsrådet har fattat beslut i utlysningen av projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt 23 forskare får dela på 33 miljoner kronor under 2020.

  2. Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt beviljar vi 23 av 255 ansökningar och drygt 33 miljoner kronor för år 2020.

  3. Accelerator-based infrastructures in the fields of particle and nuclear physics

    Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) inom Vetenskapsrådet avsätter en betydande del av sin årliga budget till acceleratorbaserade infrastrukturer inom partikel- och kärnfysik. Medlen går till medlemsavgifter, driftskostnader och investeringar...