Beslut publicerat

15 april 2020

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. 25 av områdena i inventeringen har placerats i kategori A.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

I behovsinventeringen kom 69 förslag in från forskare, universitet och högskolor samt myndigheter med forskningsuppdrag. Vissa av dem rör samma område och har därför bedömts tillsammans. Av de 25 områden som fick betyg A kategoriserades 10 som A1, 9 som A2 och 6 som A3.

Kategorin A1 innebär att området anses kunna bli en infrastruktur av nationellt intresse och är redo för utlysning. Detsamma gäller A2 med den skillnaden att RFI av strategiska eller ekonomiska skäl inte prioriterar området. Även de områden som kategoriseras som A3 ses som potentiella infrastrukturer av nationellt intresse, men i dessa fall bedöms områdena inte vara tillräckligt utvecklade för att lysas ut i nuläget. En beskrivning av betygen hittar du längst ner i listan med resultat.

Vi kommer att presentera beskrivningar av alla områden i kategori A i publikationen Resultat av behovsinventering, som är en bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen. Denna kommer under hösten, tillsammans med beslut om vilka nya områden som kommer att lysas ut 2021. Att ett område placerats i kategori A1 är en förutsättning, men inte en garanti, för att det ska ingå i kommande utlysning.

Även infrastrukturer med pågående bidrag som löper ut 2021 eller 2022 kommer enligt nuvarande planering att få söka medel i utlysningen.

Nästa behovsinventering planeras till hösten 2021.

Alla som skickat in förslag i behovsinventeringen kommer att få tillgång till yttrande inom kort.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om svenska in kind-leveranser till ESS

    Välkommen till ett digitalt informationsmöte där Vetenskapsrådet och ESS gemensamt informerar om hur processen för in kind-leveranser för perioden 2023–2025 ser ut.

  2. Så kan svensk forskning inom kvantteknologi stärkas

    Kvantteknologin kommer att påverka hela samhället och det görs stora investeringar inom området över hela världen. Svensk forskning inom kvantteknologi är stark, men med bättre nationell koordinering och prioritering kan vi maximera nyttan och möjlig...

  3. Register och hälsodata

    Vetenskapsrådet arbetar med att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av register- och hälsodata för bland annat forskningsändamål.