Kommande beslut

15 april 2020 (kl. 14:00)

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

I mitten av april publiceras besluten om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska prioriteras.

14:00 15 april 2020 publicerar vi beslut för följande utlysningar:

Publicerad den 06 mars 2020

Uppdaterad den 25 mars 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Camilla Jakobsson

camilla.jakobsson@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Inriktningsförslag för organisering av svensk e-infrastruktur för forskning

    Det är angeläget att skapa förutsättningar för Sverige att utveckla en e-infrastruktur för forskning som möter framtidens behov, tar vara på de möjligheter Sverige har som forskningsnation och medverkar till att göra forskningsdata öppet tillgänglig....

  2. STINT och Vetenskapsrådet stödjer samarbeten med kinesiska universitet

    15 miljoner kronor har beviljats till 30 projekt under perioden 2020–2023 inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.

  3. Nya ledamöter i rådet för forskningens infrastrukturer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett fem nya ledamöter till rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, för perioden 2020–2022. Jan-Eric Sundgren fortsätter som ordförande till och med 31 december 2020.