Beslut publicerat

29 november 2018

Totalt beviljat belopp: 201 267 908 kr

Klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning 2018. Totalt beviljar vi drygt 200 miljoner kronor för åren 2019–2021.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

 
Beviljandegrader per bidrag

Nätverksbidrag

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

3

2

67 %

Män

4

1

25 %

Totalt

7

3

43 %


Bidrag till forskningsmiljö

Sökande

Antal skiss-ansökningar*

Antal fullständiga ansökningar

Antal

beviljade

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

39

11

4

10 %

Män

53

23

9

17 %

Totalt

92

34

13

14 %

*Ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning gjordes i två steg. Första steget var att lämna in en skissansökan. De som fick godkända skissansökningar ombads därefter att lämna in fullständiga ansökningar.

Bidragsbelopp

Totalt för nätverksbidrag och bidrag till forskningsmiljö

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

67 731 414

4 837 958

Män

133 536 494

4 769 161

Totalt

201 267 908

4 792 093

 

Bidragsbelopp per bidrag

Nätverksbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

600 000

300 000

Män

291 800

291 800

Totalt

891 800

297 267

 

Bidrag till forskningsmiljö

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

67 131 414

5 594 285

Män

133 244 694

4 934 989

Totalt

200 376 108

5 137 849

  

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet, KI

6

75 110 328

Uppsala universitet

3

44 379 120

Region Örebro län

2

28 656 996

Region Skåne

1

19 613 138

Västerbottens läns landsting

1

17 288 240

Lunds universitet

2

15 928 286

Umeå universitet

1

291 800

Totalt

16

201 267 908

Vad händer efter beslut?  

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL