Stängd utlysning

07 juni - 28 augusti 2018

Nätverksbidrag inom klinisk behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare att skapa ett nationellt nätverk för samordning av en forskningsfråga av hög vetenskaplig kvalitet och som är relevant för klinisk behandlingsforskning. Forskningen ska vara motiverad av hälso- och sjukvårdens behov och förväntas kunna leda till patient- och samhällsnytta. Målet är att de nätverk som får stöd ska återkomma med en ansökan till Vetenskapsrådet i samband med utlysning av bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning

Klinisk behandlingsforskning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst två och upp till fem forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1 år

Bidragsbelopp

Minst 150 000 kronor och max 300 000 kronor

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av december 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Hela utlysningstexten

Till toppen