Beslut publicerat

23 november 2023

Totalt beviljat belopp: 93 844 000 kronor

Projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet 2023

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet. Totalt beviljar vi nästan 94 miljoner kronor för åren 2023–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

39

12

31 %

Män

32

6

19 %

Totalt

71

18

25 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

64 174 000

1 210 830

Män

29 670 000

1 648 333

Totalt

93 844 000

1 321 746

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

4

21 650 000

Uppsala universitet

4

20 877 000

Stockholms universitet

3

12 730 000

Institutet för Framtidsstudier (IF)

2

11 856 000

Göteborgs universitet

2

11 467 000

Umeå universitet

2

10 172 000

Mittuniversitetet

1

5 092 000

Totalt

18

93 844 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Victoria Basham, professor i internationella relationer, vid universitet i Cardiff, Storbritannien, blir 2026 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

  2. Olof Palmes gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Roland Bleiker, professor i internationella relationer, vid universitet i Queensland, Australien, blir 2026 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur.

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Wendy Lower, John K. Roth professor i historia vid Claremont McKenna College, USA, beviljas gästforskarbidrag inom Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2024.