Beslut publicerat

04 november 2021

Totalt beviljat belopp: 1 239 544 000 kronor

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2021. Totalt beviljar vi drygt 1,2 miljarder kronor för åren 2021–2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

389

77

20%

Män

1293258

20%

Totalt

1682

335

20%

 

Beviljandegrader: projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

246

56

23%

Män

954

214

22%

Totalt

1200

270

23%


Beviljandegrader: etableringsbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

143

21

15%

Män

339

44

13%

Totalt

482

65

13%


Bidragsbelopp

Totalt (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

284 013 000

937 337

Män

955 531 000

937 714

Total

1 239 544 000

937 628


Bidragsbelopp: projektbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

200 013 000

913 301

Män

780 063 000

925 342

Totalt

980 076 000

922 859


Bidragsbelopp: etableringsbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

84 000 000

1 000 000

Män

175 468 000

996 977

Totalt

259 468 000

997 954


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

56

205 935 000

Stockholms universitet

53

191 808 000

Uppsala universitet

49

180 468 000

Kungliga tekniska högskolan

46

171 394 000

Chalmers tekniska högskola

31

113 151 000

Göteborgs universitet

23

87 508 000

Umeå universitet

19

72 481 000

Linköpings universitet

17

64 062 000

Sveriges lantbruksuniversitet

13

48 444 000

Karolinska Institutet

6

22 052 000

Övriga

22

82 241 000

Totalt

335

1 239 544 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.