Beslut publicerat

21 juni 2021

Totalt beviljat belopp: 393 383 000 kronor

Forskarskolor för lärarutbildare

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Forskarskolor för lärarutbildare 2021. Totalt beviljar vi drygt 393 miljoner kronor för åren 2021–2025.

Beslut publicerat 14:00 21 juni 2021

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrad

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

28

10

36 %

Bidragsbelopp

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

393 383 000

6 901 456

Publicerad den 26 april 2021

Uppdaterad den 22 juni 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom utlysningen Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021. Totalt beviljar vi cirka 1,3 miljarder kronor för åren 2022-2027.

  2. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden

  3. Konstnärlig forskning