Stängd utlysning

13 januari - 23 februari 2021

Forskarskolor för lärarutbildare

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningsanknytningen i lärarutbildningen med dess olika inriktningar och att utöka utbildningskapaciteten med bibehållen kvalitet. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utbildningsvetenskap 

Inriktning: För lärarutbildare

Söks av: Organisation. En koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan av den som är ansvarig för organisationens ansökningar.

Medverkande forskare: Minst ett ytterligare lärosäte ska medverka i ansökan. En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: 4-5 år.

Bidragsbelopp: Max 10 miljoner kronor per år i 4 år, eller max 8 miljoner kronor per år i 5 år. 

Bidragsperioden startar: Juli 2021

Ansökningsperiod: 13 januari 2021 (kl. 14.00) – 23 februari 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av juni 2021

Att notera:

  • Redogör för om köns- och genusperspektiv är relevant för forskarskolan, och i så fall på vilket sätt sådana perspektiv kommer att användas eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskarskolan kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken Forskningsbeskrivning och här på vår webbplats Öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..