Beslut publicerat

31 oktober 2023

Totalt beviljat belopp: 1 258 563 750 kronor

Medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om ett antal utlysningar inom medicin och hälsa 2023. Totalt beviljar vi nästan 1, 26 miljarder kronor för åren 2023–2028.

Beviljandegrader

Beviljandegrader: projektbidrag inom medicin och hälsa

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

405

100

25 %

Man

492

133

27 %

Totalt

897

233

26 %

Beviljandegrader: projektbidrag för forskning om virus och pandemier – från grundläggande mekanismer till medicinska interventioner

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

24

9

38 %

Man

55

7

13 %

Totalt

79

16

20 %

Beviljandegrader: projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

28

2

7 %

Man

28

4

14 %

Totalt

56

6

11 %

Beviljandegrader: etableringsbidrag inom medicin och hälsa

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

97

15

15 %

Man

124

19

15 %

Totalt

221

34

15 %

Beviljandegrader: konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

49

1

2 %

Man

60

6

10 %

Totalt

109

7

6 %

Beviljandegrader: bidrag till forskningstid i klinisk miljö

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

19

2

11 %

Man

13

2

15 %

Totalt

32

4

13 %

Beviljandegrader: bidrag till forskningstid inom vårdforskning

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinna

12

2

17 %

Man

2

0

0 %

Totalt

14

2

14 %


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: projektbidrag inom medicin och hälsa

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

346 250 000

1 018 382

Man

533 861 000

1 135 874

Totalt

880 111 000

1 086 557

Bidragsbelopp: projektbidrag för forskning om virus och pandemier – från grundläggande mekanismer till medicinska interventioner

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

33 000 000

1 222 222

Man

27 600 000

1 314 286

Totalt

60 600 000

1 262 500

Bidragsbelopp: projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

4 333 334

722 222

Man

8 666 666

722 222

Totalt

13 000 000

722 222

Bidragsbelopp: etableringsbidrag inom medicin och hälsa

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

90 000 000

1 500 000

Man

114 000 000

1 500 000

Totalt

204 000 000

1 500 000

Bidragsbelopp: konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

10 000 000

2 000 000

Man

52 042 750

1 734 758

Totalt

62 042 750

1 772 650

Bidragsbelopp: bidrag till forskningstid i klinisk miljö

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

14 120 000

1 765 000

Man

13 590 000

1 510 000

Totalt

27 710 000

1 630 000

Bidragsbelopp: bidrag till forskningstid inom vårdforskning

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

11 100 000

1 850 000

Man

0

0

Totalt

11 100 000

1 850 000


Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare (för samtliga bidragsformer)

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

141

645 952 750

Lunds universitet

43

181 250 000

Göteborgs universitet

39

157 066 667

Uppsala universitet

37

133 566 667

Umeå universitet

14

52 111 000

Linköpings universitet

14

43 933 334

Stockholms universitet

5

14 166 667

Region Skåne

2

7 950 000

Västra Götalandsregionen

1

4 800 000

Örebro universitet

1

4 800 000

Linnéuniversitetet

1

3 600 000

Chalmers tekniska högskola

1

2 400 000

Högskolan i Jönköping

1

2 400 000

Malmö universitet

1

2 400 000

Kungliga Tekniska högskolan

1

2 166 665

Totalt

302

1 258 563 750

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL