Stängd utlysning

22 februari - 28 mars 2023

Projektbidrag för forskning om virus och pandemier – från grundläggande mekanismer till medicinska interventioner

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag avser forskning inom basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus. Den omfattar även exempelvis forskning om zoonoser, utveckling av läkemedel, vaccin, diagnostik och behandling. Satsningen är en del av det nationella forskningsprogrammet inom virus och pandemier.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utvecklingsforskning 

Inriktning: Virus och pandemier

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 2 500 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 22 februari 2023 (kl. 14.00) – 28 mars 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2023

Att notera:

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom medicin och hälsa

ansokmh@vr.se

+46 (0)8 546 44 050

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.