Stängd utlysning

22 februari - 28 mars 2023

Bidrag till forskningstid i klinisk miljö

Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksam ges möjlighet att bedriva forskning på deltid parallellt med att du utvecklar din kliniska kompetens. Detta för att stärka och förnya den medicinska och kliniska forskningen.

Stödform: Karriärstöd

Område: Medicin och hälsa 

Söks av: Enskild forskare som avlagt examen för högst 10 år sedan

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 2-6 år

Bidragsbelopp: Schablonbelopp baserat på aktivitetsgrad (antingen 1 510 000, 1 680 000 eller 1 850 000 kronor per år).

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 22 februari 2023 (kl. 14.00) – 28 mars 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av oktober

Att notera:

  • Från och med 2023 behöver du som beviljas ett karriärsbidrag validera din doktorsexamen. Du som har svensk doktorsexamen kan enkelt validera den redan innan du skickar in din ansökan. Läs mer i Prismas användarstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hur du validerar din doktorsexamen via Ladok.
  • Nytt i denna utlysning är du kan välja mellan 30, 40 eller 50 procents aktivitetsgrad (forskningstid). Ett krav för att söka är att du har en anställning inom hälso- och sjukvården om minst 30 procent under hela bidragsperioden. Bidragsbeloppet är en schablon om antingen 1 510 000, 1 680 000 eller 1 850 000 kronor per år beroende på vilken aktivitetsgrad du kommer ha i projektet.
  • Ansökan ska omfatta ett stödbrev från din arbetsgivare för anställningen inom hälso- och sjukvården.
  • Du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.
  • Från 2022 finns det riktlinjer för studieregistrering och resultatrapportering för de kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar. Det innebär att information om studien ska registreras i ett publikt studieregister och att en resultatsammanfattning ska publiceras i registret. Mer information om riktlinjerna finns här. Öppnas i nytt fönster.
  • Läs här om vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom medicin och hälsa

ansokmh@vr.se

+46 (0)8 546 44 050

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..