Beslut publicerat

04 november 2021

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Olof Palmes gästprofessur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Raphael Cohen-Almagor vid University of Hull blir 2023 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

År 2023 kommer Olof Palmess gästprofessur att innehas av Raphael Cohen-Almagor, professor i politiska studier vid University of Hull, Storbritannien. Under sin tid i Sverige kommer han vara verksam vid Lunds universitet.

Olof Palmes gästprofessur beviljas till internationellt framstående forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Vi utser professuren med två års framförhållning. 2021 års beslut gäller alltså 2023 års gästprofessur.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL