Stängd utlysning

13 januari - 16 februari 2021

Olof Palmes gästprofessur

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Den som nomineras till gästprofessuren ska vara en internationellt framstående forskare med inriktning mot områden av betydelse för förståelsen av fred och konflikter i vid bemärkelse.

Söks av: Organisation (svenska universitet eller högskolor med institutioner inom samhällsvetenskap, humaniora, teologi och juridik). En företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Bidragstid: 6-12 månader

Bidragsbelopp: Max 145 000 kr per månad för vistelsen, totalt max 1 740 000 kr

Bidragsperioden startar: Tidigast i januari 2023

Ansökningsperiod: 13 januari 2021 (kl. 14.00) – 16 februari 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i november 2021

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..