Beslut publicerat

04 november 2020

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Olof Palmes gästprofessur

I årets utlysning beviljas inget bidrag för Olof Palmes gästprofessur. Vi utser professurerna med två års framförhållning, vilket innebär att ingen professur är utsedd för 2022.

Beslut publicerat 14:00 04 november 2020

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Olof Palmes gästprofessur beviljas till internationellt framstående forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Vi utser professuren med två års framförhållning.

Publicerad den 08 september 2020

Uppdaterad den 04 november 2020

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

  2. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden

  3. Konstnärlig forskning