Beslut publicerat

04 november 2020

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Olof Palmes gästprofessur

I årets utlysning beviljas inget bidrag för Olof Palmes gästprofessur. Vi utser professurerna med två års framförhållning, vilket innebär att ingen professur är utsedd för 2022.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Olof Palmes gästprofessur beviljas till internationellt framstående forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Vi utser professuren med två års framförhållning.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.