Beslut publicerat

04 november 2020

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Olof Palmes gästprofessur

I årets utlysning beviljas inget bidrag för Olof Palmes gästprofessur. Vi utser professurerna med två års framförhållning, vilket innebär att ingen professur är utsedd för 2022.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Olof Palmes gästprofessur beviljas till internationellt framstående forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Vi utser professuren med två års framförhållning.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA) 2021. Totalt beviljar vi nästan 10 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  2. Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed) 2021. Totalt beviljar vi över 19 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Gästforskarprogram inom klimat och miljö