Beslut publicerat

04 november 2020

Totalt beviljat belopp: Ej specifierat

Olof Palmes gästprofessur

I årets utlysning beviljas inget bidrag för Olof Palmes gästprofessur. Vi utser professurerna med två års framförhållning, vilket innebär att ingen professur är utsedd för 2022.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Olof Palmes gästprofessur beviljas till internationellt framstående forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik.

Vi utser professuren med två års framförhållning.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.