Stängd utlysning

15 januari - 18 februari 2020

Olof Palmes gästprofessur

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Den som nomineras till gästprofessuren ska vara en internationellt framstående forskare med inriktning mot områden av betydelse för förståelsen av fred och konflikter i vid bemärkelse.

Söks av: Organisation (svenska universitet eller högskolor med institutioner inom samhällsvetenskap, humaniora, teologi och juridik). Företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Bidragstid: 6-12 månader

Bidragsbelopp: Max 850 000 kronor för vistelse upp till 6 månader och max 1 700 000 kronor för vistelse mellan 7-12 månader.

Bidragsperioden startar: Tidigast i januari 2022

Ansökningsperiod: 15 januari 2020 (kl. 14.00) – 18 februari 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i november 2020

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster.