Beslut publicerat

01 december 2017

Totalt beviljat belopp: 248 587 500 kr

Internationell postdok

Vetenskapsrådet delar ut bidrag inom internationell postdok inom fem ämnesområden. Under 2017 har nästan 250 miljoner beviljats för bidragsperioden 2017–2020. De sökande beviljas ett schablonbelopp om 1 050 000 kronor per år som betalas ut under 1,5 till 3 år.

Beslut publicerat 14:00 01 december 2017

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beslut våren 2017

Av de 248 ansökningar som inkom till vårens utlysning beviljades 41 stycken, totalt nästan 127 miljoner kronor.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Kön och beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

98

19

19 %

Män

150

22

15 %

Totalt

248

41

17 %

 

Ämnesområden och beviljandegrader

Ämnesområden

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Naturvetenskap och teknikvetenskap

108

18

17 %

Humaniora och samhällsvetenskap

73

12

16 %

Medicin och hälsa

61

10

16 %

Utbildningsvetenskap

4

1

25 %

Konstnärlig forskning

2

0

0 %

Totalt

248

41

17 %

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal inkomna ansökningar

Antal beviljade

Beviljande-grad

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet, KI

33

8

24 %

25 200 000

Lunds universitet

39

6

15 %

18 900 000

Uppsala universitet

37

6

16 %

18 900 000

Stockholms universitet

36

6

17 %

18 900 000

Göteborgs universitet

32

5

16 %

14 175 000

Chalmers tekniska högskola

6

3

50 %

9 450 000

Umeå universitet

12

3

25 %

8 662 500

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

19

2

11 %

6 300 000

Linköpings universitet

6

2

33 %

6 300 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

10

0

0 %

0

Övriga

18

0

0%

0

Totalt

248

41

17 %

126 787 500

 

Beviljade bidrag per värdland

Värdländer

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

USA

101

24

24 %

Storbritannien

29

5

17 %

Danmark

18

1

6 %

Tyskland

13

3

23 %

Australien

12

2

17 %

Schweiz

8

0

0 %

Norge

7

0

0 %

Nederländerna

6

1

17 %

Kanada

4

0

0 %

Island

3

0

0 %

Italien

3

1

33 %

Övriga*

44

4

9 %

Totalt

248

41

17 %

 

*De sökande kan välja fler än ett värdland. Kategorin övriga kan därför innehålla kombinationer av flera länder (exempelvis USA och Norge).

 

Beslut hösten 2017

Totalt beviljades nästan 122 miljoner kronor till 41 av de 230 ansökningar som inkom under höstens utlysning.

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Kön och beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

94

19

20 %

Män

136

22

16 %

Totalt

230

41

18 %

 

Ämnesområden och beviljandegrader

Ämnesområden

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

91

17

19 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

91

16

18 %

Medicin och hälsa

41

7

17 %

Konstnärlig forskning

2

1

50 %

Utbildningsvetenskap

5

0

0 %

Totalt

230

41

18 %

 

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

11

32 025 000

Uppsala universitet

9

26 775 000

Stockholms universitet

7

21 525 000

Karolinska institutet, KI

5

14 700 000

Göteborgs universitet

4

12 600 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

3

9 450 000

Chalmers tekniska högskola

2

4 725 000

Totalt

41

121 800 000

 

Beviljade bidrag per värdland

Värdländer

Antal ansökningar

Antal beviljade

Beviljandegrad

USA

67

10

15 %

Storbritannien

32

6

19 %

Tyskland

18

4

22 %

Spanien

5

3

60 %

Danmark

17

2

12 %

Australien

8

2

25 %

Nederländerna

6

2

33 %

Kina

4

2

50 %

Kanada

12

1

8 %

Island

4

1

25 %

Frankrike

3

1

33 %

Österrike

2

1

50 %

Övriga*

52

6

12 %

 

*De sökande kan välja fler än ett värdland. Kategorin övriga kan därför innehålla kombinationer av flera länder (exempelvis USA och Storbritannien).

Vad händer nu?

 

Publicerad den 01 juni 2017

Uppdaterad den 22 mars 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Internationell postdok

Bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid

vrpostdok@vr.se

+46 (0)8 546 44 054

Mer inom samma ämne

  1. Varför tar det längre tid för kvinnor att bli professorer? Ny jämställdhetsstudie pekar ut flera orsaker

    Skillnaderna mellan kvinnors och mäns karriärutveckling i högskolan är små, men kvinnor möter oftare hinder på vägen till en professorstitel. Det visar en studie från Vetenskapsrådet, där bland annat cirka 2000 forskare fått svara på frågor om hur de...

  2. Jämställdhet i högskolan – är vi på rätt väg?

    Har kvinnor och män samma förutsättningar att bedriva forskning i högskolan? Hur ser karriärutvecklingen ut? Och hur uppfattas villkoren att bedriva forskning av forskarna själva och av deras chefer? Det är några av de frågor som behandlas i en nyutk...

  3. Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning

    Har kvinnor och män samma förutsättningar att göra akademisk karriär och att bedriva forskning i dagens svenska högskola? Det är frågor som denna jämställdhetsstudie vill belysa. I fokus står kvinnor och män som nyligen har tagit sin doktorsexamen. P...