Beslut publicerat

17 december 2020

Totalt beviljat belopp: 2 211 600 kronor

Projektbidrag för internationella samarbeten inom informations- och kommunikationsteknologi (CHIST-ERA)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utlysningen Projektbidrag för internationella samarbeten inom informations- och kommunikationsteknologi (CHIST-ERA). Totalt beviljar vi 2,2 miljoner kronor för 2020-2022.

Beslut publicerat 14:00 17 december 2020

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 16 december 2020

Uppdaterad den 17 december 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP Rare diseases)

  2. Sju projekt om etik får bidrag i gemensam satsning

    Nu är det klart vilka som beviljas medel inom utlysningen Forskning om forskningsetik som Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien genomförde tillsammans under våren 2020.

  3. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden on corona and virus research