Beslut publicerat

17 december 2020

Totalt beviljat belopp: 2 211 600 kronor

Projektbidrag för internationella samarbeten inom informations- och kommunikationsteknologi (CHIST-ERA)

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utlysningen Projektbidrag för internationella samarbeten inom informations- och kommunikationsteknologi (CHIST-ERA). Totalt beviljar vi 2,2 miljoner kronor för 2020-2022.

Beslut publicerat 14:00 17 december 2020

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den 16 december 2020

Uppdaterad den 17 december 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till investering i befintlig forskningsinfrastruktur 2021

  2. Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer (skissansökan)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som går vidare till steg två och därmed får skicka in en fullständig ansökan inom bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Utlysningen för den fullständiga ansökan öppnar 9 juni och stäng...

  3. Bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin