Beslut publicerat

28 februari 2023

Totalt beviljat belopp: 57 160 745 SEK

Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur. Av de 48 ansökningar som kom in beviljades 6 bidrag. Det ger en beviljandegrad på 13 procent. Totalt beviljar vi drygt 57 miljoner kronor under bidragsperioden 2023-2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL