Stängd utlysning

20 april - 23 augusti 2022

Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor.

Stödform: Infrastrukturstöd

Område: Forskningsinfrastruktur 

Inriktning: Tillgängliggörande av infrastruktur

Söks av: Enskild forskare eller organisation

Medverkande forskare: Upp till 6 andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-4 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Totalt cirka 80 miljoner har avsatts för utlysningen och minst 10 bidrag kan komma att finansieras.

Bidragsperioden startar: 23 januari

Ansökningsperiod: 20 april 2022 (kl. 14.00) – 23 augusti 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Att notera:

  • Ansökan kan lämnas in av en organisation eller av en enskild forskare. Ansökans betydelse påverkas inte av vilken typ av sökande som lämnar in ansökan.
  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..