Beslut publicerat

02 juni 2022

Totalt beviljat belopp: 48 300 000 kronor

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)

I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 14 av 62 ansökningar. Totalt har vi beviljat 48 miljoner kronor för perioden 2022-2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

23

8

35 %

Män

39

6

15 %

Totalt

62

14

23 %


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

27 300 000

Män

21 000 000

Totalt

48 300 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

4

12 900 000

Kungliga Tekniska högskolan

2

7 050 000

Stockholms universitet

2

7 050 000

Sveriges lantbruksuniversitet

2

7 050 000

Chalmers tekniska högskola

1

3 600 000

Göteborgs universitet

1

3 600 000

Uppsala universitet

1

3 600 000

Linköpings universitet

1

3 450 000

Totalt

14

48 300 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Frankrike

8

4

50 %

USA

18

4

22 %

Storbritannien och Nordirland

9

2

22 %

Tyskland

11

2

18 %

Israel

1

1

100 %

Nederländerna

2

1

50 %

Norge

2

1

50 %

Spanien

5

1

20 %

Övriga

13

0

0 %

Totalt

69

16

23 %

* De sökande kan välja fler än ett värdland.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen