Beslut publicerat

23 november 2023

Totalt beviljat belopp: 36 646 000 kronor

Projektbidrag för forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2023

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism. Totalt beviljar vi nästan 37 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljande bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

13

3

23 %

Män

17

5

29 %

Totalt

30

8

27 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

13 980 000

1 553 333

Män

22 666 000

1 416 625

Totalt

36 646 000

1 465 840

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

3

11 898 000

Umeå universitet

1

5 968 000

Malmö universitet

1

5 494 000

Mittuniversitetet

1

4 911 000

Lunds universitet

1

4 888 000

Högskolan Dalarna

1

3 487 000

Totalt

8

36 646 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Victoria Basham, professor i internationella relationer, vid universitet i Cardiff, Storbritannien, blir 2026 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

  2. Olof Palmes gästprofessur

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Roland Bleiker, professor i internationella relationer, vid universitet i Queensland, Australien, blir 2026 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur.

  3. Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om att Wendy Lower, John K. Roth professor i historia vid Claremont McKenna College, USA, beviljas gästforskarbidrag inom Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2024.