Beslut publicerat

03 april 2024

Totalt beviljat belopp: 6 000 000 kronor

Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljande

bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

50

2

4 %

Män

98

6

6 %

Totalt

148

8

5 %

Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

1 500 000

250 000

Man

4 500 000

250 000

Totalt

6 000 000

250 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

4

3 000 000

Karolinska Institutet

2

1 500 000

Stockholms universitet

2

1 500 000

Totalt

8

6 000 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL