Beslut publicerat

06 december 2022

Totalt beviljat belopp: 48 050 000 kronor

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (höstens utlysning)

I höstens utlysning av bidrag till internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 14 av 46 ansökningar. Totalt har vi beviljat 48 miljoner kronor för perioden 2023-2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

13

3

23 %

Män

33

11

33 %

Totalt

46

14

30 %


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

10 650 000

Män

37 400 000

Totalt

48 050 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

4

14 400 000

Kungliga Tekniska högskolan

4

13 800 000

Stockholms universitet

2

6 900 000

Lunds universitet

2

5 900 000

Naturhistoriska riksmuseet

1

3 600 000

Linköpings universitet

1

3 450 000

Totalt

14

48 050 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

USA

16

6

38 %

Storbritannien och Nordirland

6

3

50 %

Schweiz

4

2

50 %

Tyskland

3

1

33 %

Spanien

2

1

50 %

Singapore

1

1

100 %

Övriga

14

0

0 %

Totalt

46

14

30 %

* De sökande kan välja fler än ett värdland.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  2. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.