Beslut publicerat

06 december 2022

Totalt beviljat belopp: 48 050 000 kronor

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (höstens utlysning)

I höstens utlysning av bidrag till internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljade Vetenskapsrådet 14 av 46 ansökningar. Totalt har vi beviljat 48 miljoner kronor för perioden 2023-2025.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

13

3

23 %

Män

33

11

33 %

Totalt

46

14

30 %


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Kvinnor

10 650 000

Män

37 400 000

Totalt

48 050 000

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

4

14 400 000

Kungliga Tekniska högskolan

4

13 800 000

Stockholms universitet

2

6 900 000

Lunds universitet

2

5 900 000

Naturhistoriska riksmuseet

1

3 600 000

Linköpings universitet

1

3 450 000

Totalt

14

48 050 000

Beviljade bidrag per värdland*

Land

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

USA

16

6

38 %

Storbritannien och Nordirland

6

3

50 %

Schweiz

4

2

50 %

Tyskland

3

1

33 %

Spanien

2

1

50 %

Singapore

1

1

100 %

Övriga

14

0

0 %

Totalt

46

14

30 %

* De sökande kan välja fler än ett värdland.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

  3. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

Till toppen