Stängd utlysning

17 augusti - 13 september 2022

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (höstens utlysning)

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

Stödform: Karriärstöd

Område: Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan eller som kommer att ha avlagt examen innan bidragsperiodens start, det vill säga senast den 31 december 2022.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 18-36 månader

Bidragsbelopp: 1 150 000 kronor/år, totalt ytterligare 50 000 kronor per år kan sökas för en eller flera medföljande familjemedlemmar.

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl. 14.00) – 13 september 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Att notera:

  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Läs vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus. Öppnas i nytt fönster.

Digitalt informationsmöte


24 augusti kl. 13.00–14.30

Vi presenterar bidragsformen och ger dig som sökande möjlighet att ställa frågor om utlysningen och ansökan.

Information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 fram tills utlysningen stänger.

vrpostdok@vr.se

+46 (0)8 546 44 054

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.